A-PHPBA 2025 LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

A-PHPBA 2025 LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Hang-on

สำหรับการเข้าโค้งด้วยวิธีนี้ สิงห์นักบิดมอเตอร์ไซค์จะต้องถ่วงน้ำหนักของตนเองไปด้านในโค้งอย่างมาก อาจจะเปรียบได้ว่าเป็นการโหนรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับเลยทีเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่คอนโทรลรถมอเตอร์ไซค์ได้ยาก จึงไม่เหมาะสำหรับการขับขี่โดยทั่วไปหรือสิงห์นักบิดมือใหม่นั่นเอง ส่วนมากแล้วจะพบการเข้าโค้งแบบนี้ในสนามแข่งที่มีถนนเรียบ ๆเท่านั้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์